ترفندی برای بیشتر کردن آب مرکبات

0
60
ترفندی برای بیشتر کردن آب مرکبات

در هنگام آب گرفتن اغلب مرکبات تقریبا نیمی از آب آن در لایه های درونی مرکبات به هدر می رود با این روش ساده تا ۹۰ درصد آب مرکبات را به راحتی بدست خواهید آورد.

www.cookingacademy.ir

افزودن دیدگاه